Kontakt

Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o.

85-030 Bydgoszcz, ul. K. Gotowskiego 6

Tel. 52 582 67 02, 531-915-273

NIP 967-133-36-73

E-mail: biuro@jagochrona.pl

Szef Ochrony:

Tel. 508-954-348

E-mail: krzysztof.baranski@jagochrona.pl