Kontakt

Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o.
85-030 Bydgoszcz, ul. K. Gotowskiego 6
Tel. 52 582 67 02, 531-915-273
NIP 967-133-36-73
E-mail: biuro@jagochrona.pl
Szef Ochrony
Krzysztof Barański
Tel. 508-954-348
E-mail: krzysztof.baranski@jagochrona.pl

IT Installer
Sebastian Grunwald
Tel. 530-854-798
E-mail: sebastian.grunwald@jagochrona.pl