Slide background
Agencja Ochrony Osób i Mienia
Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy i mienia.
Slide background
Kontrola pracy wartowników
Slide background
Grupy interwencyjne i podjazdy kontrolne z wykorzystaniem drona.
Slide background
Podłącz swój obiekt do stacji monitorowania.
Slide background
Instalacja
systemów
monitoringu
Slide background
Montaż systemów alarmowych

Monitoring i dozorowanie

Oferujemy ochronę osób i mienia w formie stałej lub wynikającej z potrzeby danej chwili, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych z elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych.

Zabezpieczenie techniczne

Instalacja elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia.

Serwis i konserwacja

Świadczymy usługi serwisu systemów monitoringu CCTV i alarmowych w oparciu o umowy długoterminowe jak i pojedyncze zlecenia.