O Firmie

Spółka prowadzi działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 1990 roku, działamy stopniowo zdobywając coraz większą liczbę klientów. Wypracowane zyski na bieżąco inwestowane są w wyposażenie i umundurowanie pracowników, środki transportu i łączności oraz w modernizację istniejącego już zaplecza technicznego.

Call Now Button