Strona główna

[layerslider id=”1″]

Monitoring i dozorowanie

Oferujemy ochronę osób i mienia w formie stałej lub wynikającej z potrzeby danej chwili, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych z elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych.

Zabezpieczenie techniczne

Instalacja elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia.

Serwis i konserwacja

Świadczymy usługi serwisu systemów monitoringu CCTV i alarmowych w oparciu o umowy długoterminowe jak i pojedyncze zlecenia.

Call Now Button